onsdag 22 augusti 2012

Vecka 38Grupp             Plats               Huvudmoment           Start          


Måndag          

Bg17C IDR1            A218   Teori idrott                               08:15
                                            Medtag dator

Na16B IDR1            Ej idrott pga exkursion                         09:30

Bg16C PEDKOU   A312    Marknadsföringsfilm                 11:50


Tisdag
     
Bg17B IDR1        Ej idrott pga Revingevecka                           10:00
                                     


Onsdag

Bg15C ORGLED  A213     Ej lektion, plugga på PP                         08:10

Bg17C  IDR1                      Ej lektion pga Revingevecka                  09:45                                 
                                         
BG17C Mentorstid  A218  Information från mentor och elever        13:35

INDvalB Idrott2                 Ej idrott / läs kap 4-5                               14:50
Torsdag

Bg17B IDR1                    Ej idrott pga Revingevecka                        11:40


Fredag

INDvalB Idrott2                   Ej idrott / läs kap 4-5                      08:00

Bg16C PEDKOU   A213     Ej Yrkesmentor                               10:40

Bg15C ORGLED  A312      Ej Yrkesmentor                                11:30

* Gym = Pauliskolans Gym
* IP    = Malmö IP
* C003 = Teorisal vid gymmet

* Latin = Idrottshallen på Latinskolan