onsdag 8 november 2017

Vecka 4Grupp             Plats               Huvudmoment           Start          

Måndag          

Bg17C IDR1      C003      Teori Svett&Etikett                 08:00
                                               
Na16B IDR1      Gym       7 minute workout                   09:30
                                           
Bg16C PEDKOU  Zablocki    Redovisning tal                11:50
                                   Omprov kommunikation sal A312Tisdag
     
Bg17B IDR1   Simhallsbadet    Test livräddning             10:00
   
                                
                                          
Onsdag

Bg15C ORGLED         Ej lektion / lediga                         08:10

Bg17C  IDR1     Simhallsbadet       Test Livräddning       09:45                                 
                                     
BG17C Mentorstid  A218  Information från mentor och elever   13:35

INDvalB Idrott2  Klättercentret Malmö Klättring             14:50
                                        Adress: Kopparbergsgatan 8


Torsdag

Bg17B IDR1  Studiedag                                  11:40
       


Fredag

INDvalB Idrott2    Gym      Jobba med spartan 300             08:00   
                                              Sista tillfället

Bg16C PEDKOU   A213    Yrkesmentor enligt schema      10:40
 
Bg15C ORGLED  A312     Yrkesmentor enligt schema       11:30

* Gym = Pauliskolans Gym
* IP    = Malmö IP
* C003 = Teorisal vid gymmet

* Latin = Idrottshallen på Latinskolan